Danh ngon 611

Lưu bài yêu thích

Danh ngon 611

Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc mới là cánh cửa dẫn đến thành công. Nếu yêu thích những gì mình làm, bạn sẽ thành công.

- Albert Schweitzer -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com