Danh ngôn 6

2018-06-09 14:06:30
1333
Danh ngôn 6

Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó.
Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.

Bài tiếp theo
Danh ngôn 5
Danh ngôn 5
2018-06-09 14:06:11
981

Bạn cảm thấy nhớ nhất một ai đó là khi bạn ở ngồi bên người đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn. The worst way to...

Danh ngôn 4
Danh ngôn 4
2016-01-25 12:06:45
975

Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui.A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart....