Chat

Danh ngôn 6

2018-06-09 14:06:30
2333
Danh ngôn 6

Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó.
Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 5
Danh ngôn 5
2018-06-09 14:06:11
1408

Bạn cảm thấy nhớ nhất một ai đó là khi bạn ở ngồi bên người đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn. The worst way to...

Danh ngôn 4
Danh ngôn 4
2016-01-25 12:06:45
1268

Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui.A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart....