Danh ngôn 588

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 588

Muốn hạnh phúc bạn phải nhớ: cho qua những gì ở quá khứ, trân trọng những gì đang có ở hiện tại và luôn tin vào những gì tích cực trong tương lai.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com