Danh ngôn 507

2019-06-07 21:22:40
68
Danh ngôn 507

Huấn luyện tâm không giống như huấn luyện cơ thể. Muốn cơ thể mạnh phải bắt cơ thể vận động, nhưng muốn tâm mạnh thì phải giữ tâm đứng yên.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 506
Danh ngôn 506
2019-06-07 20:58:50
66

Như một kết quả tất yếu: nếu nội tâm của bạn yên bình và tĩnh lặng, bạn sẽ rất lạc quan, từ bi và ngay chính. Cơ thể của bạn sẽ...

Danh ngôn 505
Danh ngôn 505
2019-06-07 20:47:56
94

Hạnh phúc luôn là chính mình, bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi....