Danh ngôn 441

Danh ngôn 441

Danh ngôn 441

Bạn không thể kiểm soát cuộc sống. Tuy nhiên bạn có thể kiểm soát cách bạn phản ứng lại nó như thế nào. Tâm trạng, suy nghĩ và hành động là những thứ nằm trong vòng kiểm soát của bạn mà không phải một ai khác.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com