Danh ngon 431

Lưu bài yêu thích

Danh ngon 431

Những thói quen cố hữu, những con đường đã quen thuộc... vĩnh viễn sẽ không tạo ra kỳ tích. Chỉ có thay đổi suy nghĩ, thay đổi thói quen và thay đổi lối sống... con người mới mở ra khả năng sáng tạo vô hạn.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com