Danh ngôn 405

2019-03-21 17:37:48
111
Danh ngôn 405

Giáo dục không phải là dạy người ta cách loại trừ và phân biệt, mà dạy cách mở rộng tầm nhìn và trải nghiệm, dạy người ta biết đón nhận cuộc sống như một nguồn tư liệu vô tận.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 404
Danh ngôn 404
2019-03-21 17:30:19
94

Hãy nhớ đến tôi và mỉm cười, vì nếu bạn nhớ đến tôi mà khóc thì thà quên tôi đi còn hơn....

Danh ngôn 403
Danh ngôn 403
2019-03-21 17:23:20
97

Nghệ thuật vĩ đại của cuộc sống nằm ở cảm giác, để cảm nhận mình tồn tại, dù là trong đau đớn....