Danh ngôn 371

2019-02-26 20:40:15
112
Danh ngôn 371

Có những người bước vào cuộc sống của chúng ta và rời đi nhanh chóng. Có những người ở lại một thời gian, để lại dấu ấn trong tim ta, và chúng ta không bao giờ giống như trước nữa.

(Flavia Weedn)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 370
Danh ngôn 370
2019-02-25 20:16:50
106

Cuộc sống vốn không dễ dàng, mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi nỗi riêng... nên đừng bao giờ cười nhạo ai. Tôn trọng người khác cũng là tự...

Danh ngôn 369
Danh ngôn 369
2019-02-23 17:29:08
112

Đời là bể khổ... chọn bi quan, gục ngã hay chọn hóa giải để vượt qua... đều tùy thuộc vào THÁI ĐỘ cũng như cách chấp nhận ĐỐI DIỆN &...