Danh ngôn 346

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 346

Cái chết phổ quát hơn sự sống: ai ai cũng chết, nhưng không phải ai ai cũng sống. 

(Alan Sachs)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com