Chat

Danh ngôn 344

2018-12-22 01:01:46
425
Danh ngôn 344

Khi ta kéo một người ra khỏi khó khăn của họ, thì ta sẽ tìm thấy một chỗ để chôn vùi khó khăn của mình.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 343
Danh ngôn 343
2018-12-09 17:42:45
691

Chúng ta luôn thấy những gì đã lỡ là đẹp đẽ, coi những thứ không có được như báu vật. Xem nhẹ những gì vốn có, đó mới là hạnh...

Danh ngôn 342
Danh ngôn 342
2018-12-09 17:23:27
455

Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong mười hai chữ: KHÔNG BUÔNG ĐƯỢC, NGHĨ KHÔNG THÔNG, NHÌN KHÔNG THẤU, QUÊN KHÔNG NỔI....