Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 320

Danh ngôn 320

Bởi vì chúng ta không chịu khước từ những ràng buộc của quá khứ, bởi vì chúng ta cứ chạy đuổi theo tương lai nên đau khổ cứ bám lấy và quấn chặt đời ta lại. Cách để chúng ta vô hiệu hóa mọi đau khổ trên đời này đó là an trú trong giây phút hiện tại.

(st)

Danh mục