Chat

Danh ngôn 274

2018-10-19 17:16:31
666
Danh ngôn 274

Đừng mong thay đổi một người hay vật làm cho mình khó chịu. Hãy mong thay đổi cái tâm khó chịu của mình.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 273
Danh ngôn 273
2018-10-19 17:36:19
942

Đừng dùng miệng của mình can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đừng dùng đầu của người khác để suy nghĩ về cuộc sống của mình....

Danh ngôn 272
Danh ngôn 272
2018-10-19 17:17:18
637

Khi đến với thế giới này, anh khóc, nhưng người khác đều rất vui mừng. Khi anh rời khỏi thế giới này, người khác đều đang khóc, nhưng bản thân...