Chat

Danh ngôn 266

2018-09-06 15:34:35
556
Danh ngôn 266

Nhân phẩm tốt chính là tài sản quý giá nhất cuộc đời mỗi con người, nó có thể cấu thành địa vị và thân phận của chúng ta, nó cũng là học lực cao nhất, là tấm huy chương vàng mà mỗi con người phải phấn đấu rất nhiều mới có.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 265
Danh ngôn 265
2018-10-19 17:19:47
511

Người nào lấy tiền làm trọng tâm thì người đó sẽ rất khổ, người nào lấy tha thứ làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất hạnh phúc....

Danh ngôn 264
Danh ngôn 264
2018-10-19 17:20:09
672

Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Gần người hiền thì sáng, gần người tài thì thông. Gần người lành thì có đức, gần người ngu thì dại. Gần kẻ nịnh hót...