Chat

Danh ngôn 200

2018-07-09 13:15:40
921
Danh ngôn 200

Không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn.
Nếu họ giúp đỡ bạn, hãy biết ơn họ. Nếu họ không giúp, đừng ghét họ vì vốn dĩ họ không hề có nghĩa vụ phải làm vậy.
Bạn là một cá thể độc lập và nếu muốn đạt được một điều gì đó chỉ có một cách là hãy cố gắng làm việc chăm chỉ.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 199
Danh ngôn 199
2018-07-16 17:45:37
629

Cái tôi của bạn thật sự không có ích lợi gì! Nếu bạn làm lỗi, hãy xin lỗi kể cả với người bạn ghét nhất. Nếu bạn không thích sếp...

Danh ngôn 198
Danh ngôn 198
2018-07-09 13:37:05
556

Bi kịch cần được sử dụng như một nguồn sức mạnh.Cho dù khó khăn thế nào, kinh nghiệm đau đớn thế nào, nếu chúng ta mất hy vọng, thì đó...