Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 195

Danh ngôn 195

Đâu phải sống ở đời, người ta làm mình tổn thương thì mình phải trả đũa. 
Nghĩa cử cao đẹp và cách trả thù sâu sắc nhất đó là THA THỨ VÀ NGỪNG QUAN TÂM.

(st)

Danh mục