Danh ngôn 189

2018-07-09 13:44:53
178
Danh ngôn 189

Mặc dù sự ồn ào của ngôn ngữ như làn sóng cuộn trào sẽ mãi mãi ở phía bề mặt của chúng ta, nhưng chiều sâu của tâm hồn chúng ta vĩnh viễn là trầm lặng.

Kahlil Gibran -

Bài tiếp theo
Danh ngôn 188
Danh ngôn 188
2018-07-16 17:47:18
223

Nước sâu thì dòng chảy chậm, người tôn quý thì ăn nói từ tốn. Chúng ta chỉ mất 2 năm để học nói tuy nhiên phải dùng cả đời để...

Danh ngôn 187
Danh ngôn 187
2018-07-09 13:45:20
215

Cuộc đời đẹp lắm. Mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày sẽ không trở lại.Vì thế đừng tranh giành hay nổi giận mà hãy giành lời yêu thương cho người ta...