Danh ngôn 187

2018-07-09 13:45:20
215

Cuộc đời đẹp lắm. Mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày sẽ không trở lại.
Vì thế đừng tranh giành hay nổi giận mà hãy giành lời yêu thương cho người ta yêu quý.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 186
2018-07-09 13:48:20
219

Đường đời mỗi người có nắng ấm nhưng cũng có mưa gió, có bằng phẳng nhưng cũng lắm chông gai. Gặp mưa gió càng lớn, chông gai càng nhiều sẽ...

Danh ngôn 185
2018-06-29 16:09:09
203

Bạn phải dùng tâm thái bình thản mà đối đãi với cuộc đời, đừng đi cưỡng cầu cái gì. Bởi vì nếu đã không phải là của bạn thì cho...