Chat

Danh ngôn 13

2018-06-07 15:59:19
1607
Danh ngôn 13

Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, em chỉ cần đi bước đầu tiên. Anh sẽ đi chín trăm chín mươi bước còn lại về phía em.

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 12
Danh ngôn 12
2018-06-07 15:59:11
655

Nếu muốn đi thật xa thì hãy đi một mình. Nếu muốn đi thật nhanh thì hãy đi cùng nhau....

Danh ngôn 11
Danh ngôn 11
2018-06-07 15:58:54
535

Bước đường tình yêu chân thật chẳng bao giờ bằng phẳng cả....