Danh ngôn 13

2018-06-07 15:59:19
1171
Danh ngôn 13

Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, em chỉ cần đi bước đầu tiên. Anh sẽ đi chín trăm chín mươi bước còn lại về phía em.

Bài tiếp theo
Danh ngôn 12
Danh ngôn 12
2018-06-07 15:59:11
301

Nếu muốn đi thật xa thì hãy đi một mình. Nếu muốn đi thật nhanh thì hãy đi cùng nhau....

Danh ngôn 11
Danh ngôn 11
2018-06-07 15:58:54
192

Bước đường tình yêu chân thật chẳng bao giờ bằng phẳng cả....