Đàn bà bây giờ... dám yêu và dám bỏ.

Lưu bài yêu thích

Đàn bà bây giờ... dám yêu và dám bỏ.

Đàn bà bây giờ không giống như ngày xưa.
Dãi nắng dầm mưa, ăn cơm thừa canh cặn.
Đàn bà bây giờ cứng cỏi và chấp nhận.
Yêu thì chân thành, phản bội thì họ quăng.

Đàn bà bây giờ họ rất ghét lăng nhăng.
Tư duy đàn ông nào tam thê bảy thiếp.
Họ chẳng phải cuối đầu cho người ta ăn hiếp.
Như phải giúp chồng đi cưới thiếp, cưới thê.

Đàn bà bây giờ họ bản lĩnh lắm ghê.
Họ chẳng u mê hay khóc than kể lể.
Đàn ông tốt thì họ vô cùng kính nể.
Nhưng không hy sinh cho kẻ bạc tình.

Đàn bà bây giờ họ rất vững bước đi.
Họ sẽ làm theo tâm tư và lý trí.
Họ luôn chấp nhận những điều không như ý.
Để rồi trưởng thành trong suy nghĩ và vươn lên.

Đàn bà bây giờ không dễ chông chênh.
Không dễ ngã nghiêng giữa gập ghềnh sóng gió.
Đàn bà bây giờ dám yêu và dám bỏ.
Đàn bà bây giờ họ khác với ngày xưa.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com