Chưa chồng

Lưu bài yêu thích

Chưa chồng

Chưa chồng tham việc thì giàu
Chồng vào tham việc... chỉ hầu chồng thôi.
Chưa chồng còn được nghỉ ngơi
Chồng vào tối mắt... rối bời tóc tai.

Chưa chồng múa hát đa tài
Chồng vào còn mỗi một bài... ru con.
Chưa chồng nằm ngủ vẫn ngon
Chồng vào... ngáy ngủ lại còn gác chân.

Chưa chồng chăm sóc bản thân
Chồng vào... bận bịu phát đần người ra.
Trước giờ có biết thế đâu
Nếu mà biết trước, còn lâu... lấy chồng!

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com