Chiều mưa tháng bảy

Lưu bài yêu thích

Chiều mưa tháng bảy

Nắng hợt hời vội thay tấm áo đen,
Gọi gió lại bon chen xua màu nắng.
Căn nhà cũ chỉ một mình lẳng lặng,
Dơ lưng trần giữa trời vắng tiếng chim.

Hạ luyến lưu vội chân bước đi tìm,
Thu nhanh nhẹn đâu nằm im một chỗ.
Va một tiếng sấm ngỡ ngàng mấy độ,
Gắt ầm ầm rồi chợt đổ cơn mưa.

Tháng bảy này hỏi ai có đón đưa?
Hỏi ai khóc cho kịp vừa tháng bảy?
Mưa Ngâu đổ mà lòng mềm em cháy,
Sụt sùi chiều dai dẳng mấy lần cơn.

Mưa giận ai mà như tiếng dỗi hờn,
Dai dẳng quá tựa tiếng than Ngưu - Chức.
Sông Ngân chảy ập vào lòng hừng hực,
Ô Thước cầu rạo rực nối tơ duyên.

Tháng bảy về nào đâu chịu ngủ yên...

- Thanh Trang -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com