Chiều đông cuối năm

Chiều đông cuối năm

Chiều đông cuối năm

Mưa rơi rả rích tiết mùa đông,
Trời Âu thấm lạnh, da thêm hồng.
Không run vì sẵn anh bên cạnh,
Thì thào nói nhỏ: “Anh ấm không?”

Mưa rơi lạnh lẽo ướt má hồng,
Ta đi kẻo muộn con ngóng trông.
Lại thêm năm nưã mình hai đứa,
Thò tay trong túi... còn ba đồng.

Một đồng tặng vợ: “Em thích không?”
Một đồng cất lại... quà cháu mong.
Còn một đồng nưã ... càfê tối,
Hai ta lại có “buổi tối hồng”.

- Cong Chinh (CH2) -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com