Cách để xoá hết nỗi buồn là chôn nó vào một nụ cười

Lưu bài yêu thích

Cách để xoá hết nỗi buồn là chôn nó vào một nụ cười

Cách để xoá hết nỗi buồn là chôn nó vào một nụ cười, sẽ chẳng còn ai tìm thấy nỗi buồn đó nữa.

Cách để xoá hết những đắng cay là chôn nó vào một suy nghĩ thiện, một lời nói thiện, một việc làm thiện, để những đắng cay không còn kiểm soát cuộc sống hiện tại, để không vì đắng cay mà động tâm tạo ác nghiệp cho những đắng cay ngày mai, sẽ không còn dấu vết của đắng cay đó nữa.

Một trong những thử thách bản thân thực sự là tử tế với những điều không tử tế với mình.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com