Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Bữa tiệc đôi ta sáng nước mây

Bữa tiệc đôi ta sáng nước mây

Bữa tiệc đôi ta sáng nước mây
Ta mời trời dự đất vui lây
Trải hang cây cả xăm xăm biếc
Lượn khúc đường non thắm thắm hây

Cá bạc thung thăng lội dưới dòng
Bỗng con chiền chiện hót từng không,
Sớm nay tôi đã ra ngoài nội
Mở tiệc tâm hồn đãi núi sông.

Bữa tiệc đôi ta mới mẻ hoài
Thêm màu lên cả sắc hoa tươi
Nghe say tiếng người trên bến,
Say bớt người đi chợ sớm mai.

Bữa tiệc đôi ta sao lấp lánh
Bởi vì đôi mắt em đen nhánh

Hàng mi chớp chớp ánh dương tung,
Lá cỏ, hạt sương đều mọc cánh.
Trời có mây cao với gió thanh,
Đất đầy sự nghiệp những tay lành
Cũng như phơi phới đi vào việc
Bữa tiệc đôi ta: một tấm tình.

Xuân diệu

Danh mục