Ta mệt lả giữa dòng đời cay đắng

Lưu bài yêu thích

Ta mệt lả giữa dòng đời cay đắng

Ta mệt lả giữa dòng đời cay đắng.
Chữ ân tình lại quá nặng người ơi.
Tấm thân ta đang mệt mỏi rã rời.
Câu thề ước cũng buông lơi vụn vỡ.

Ta chỉ ước đời đừng vương chữ nợ.
Trái tim này đừng thương nhớ về ai.
Nghĩa ái ân không khắc khoải canh dài.
Tuổi xuân cứ để phôi phai tàn lụi.

Một ngày kia khi trăng tàn sau núi.
Riêng mình ta cứ lầm lũi bước đi.
Thế nhân kia nào đâu vướng bận gì.
Bởi cuộc sống là buông đi tất cả.

(st)
 

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com