Đừng có khinh khi

Lưu bài yêu thích

Đừng có khinh khi

Gặp nhau giữa chốn ta bà
Chưa phải tri kỷ cũng là có duyên.
Hãy coi nhau như hữu hiền
Được thì giúp đỡ... tùy duyên xa gần.

Có phước ắt sẽ có phần 
Giàu sang phú quý, dần dần cũng tan.
Đói rách vất vả cơ hàn
Biết đâu ngày nọ... ngập tràn cao sang.

Đừng khinh khi kẻ lang thang
Cũng đừng nịnh bợ, tình tan người giàu.
Đừng cười trên những nỗi đau
Và đừng tùy ý... xúm nhau hại người.

Đừng gây kẻ khóc người cười
Tạo nên thảm cảnh con người hận nhau.
Chớ nên gieo rắc nỗi đau
Nghiệp lại chồng nghiệp, mai sau khổ minh.

Vậy nên ta hãy trọng tình 
Nuôi dưỡng tâm thiện đẹp xinh sau này.
Tâm từ soi sáng đời nay
Phước đức lưu lại cho ngày mai sau.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com