Cuộc đời có trả có vay

Lưu bài yêu thích

Cuộc đời có trả có vay

Cuộc đời có trả có vay
Thị phi gieo oán, đắng cay cho người.
Mai này sẽ trả gấp mười
Chớ nên đắc trí mà cười người ta.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com