Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Đừng vội nản lòng với cuộc sống.

Đừng vội nản lòng với cuộc sống.

Có một ngày bạn nhận ra ông trời mang đi thứ bạn muốn không phải vì bạn không xứng đang mà vì bạn xứng đang có được thứ tốt hơn

Đừng vội nản lòng với cuộc sống. Những khó khăn của ngày hôm nay chính là kinh nghiệm tuyệt vời của ngày mai. Khó khăn không phải là một tảng đá cản chân bạn. Hãy xem đó như một thềm đá nâng bạn bước cao hơn.

Vạn sự do tâm
Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngả đảo điên.
Tâm giả dối thì cuộc sống bất an.
Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thì.
Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.

(st)

Danh mục