Danh ngôn 83

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 83

Khó khăn rồi sẽ đi qua giống như cơn mưa ngoài cửa sổ.
Có tầm tả cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com