Danh ngon 617

Lưu bài yêu thích

Danh ngon 617

Đừng tìm lỗi, hãy tìm cách giải quyết. Phàn nàn thì dễ, ai cũng làm được cả.

Don't find fault, find a remedy, Anybody can complain.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com