Danh ngon 619

Lưu bài yêu thích

Danh ngon 619

Đến một ngày bạn sẽ nhận ra khi đối xử tốt với một người trong suốt thời gian dài thì điều đó sẽ trở thành một thói quen, cuối cùng người đó sẽ coi đó là một điều đương nhiên mà mình phải nhận được. Và tôi nhận ra một điều: Khi con người được đáp ứng quá nhiều yêu thương sẽ không còn biết khát khao và trân trọng nữa.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com