Danh ngôn 537

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 537

Bi kịch cần được sử dụng như một nguồn sức mạnh. Cho dù khó khăn đến đâu, kinh nghiệm đau đớn thế nào, nếu chúng ta mất hy vọng, thì đó thực sự là một thảm họa.

(Đức Đạt Lai Lạt Ma)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com