Danh ngôn 535

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 535

Cái gì cũng có giá của nó: giá của năng lực là trách nhiệm, giá của lãnh đạo là cô đơn, giá của lười biếng là bất tài, giá của ỷ lại là hèn kém. Vậy nên đừng bỏ cuộc, rồi đến một ngày tất cả sự cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com