Danh ngôn 450

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 450

Có nhiều người... có nhiều tiền nhưng vẫn hèn và có nhiều người... nghèo nhưng vẫn sang. Cái sang hay cái hèn không nằm ở số tài sản, mà nằm ở tâm hồn của mỗi người. Đừng để đạo đức trở thành món hàng xa xỉ.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com