Danh ngôn 449

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 449

Trước khi định nói ra điều cơ mật, hãy nghĩ đến hậu quả của nó... Đôi khi than thở với gió, nó sẽ làm xáo động cả rừng cây.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com