Có hai thứ

Lưu bài yêu thích

Có hai thứ

Có hai thứ bạn phải:

- Nên tiết kiệm... đó là sức khỏe và lời hứa.

- Cho đi... đó là tri thức và lòng tốt.

- Thay đổi... đó là bản thân và nhận thức.

- Giữ gìn... đó là niềm tin và nhân cách.

- Trân trọng... đó là gia đình và hiện tại.

- Tự mình thực hiện... đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.

- Lãng quên... đó là đau thương và hận thù.

- Khắc ghi... là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.

- Buộc phải có để là người thành công... đó là đam mê và lòng kiên trì.

- Không được làm... đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.

- Bảo vệ... đó là danh tín và lẽ phải.

- Chấp nhận... là cái chết và sự khác biệt.

- Kiểm soát... đó là bản năng và cảm xúc.

- Tránh xa... đó là cám dỗ và sự ích kỷ.

- Sử dụng mà đừng hà tiện... là tiền bạc và kinh nghiệm.

- Không được sợ sệt... là cái ác và sống thật.

- Nuôi dưỡng... là tình yêu và sự bao dung.

- Đạt được trong cuộc sống... đó là thành đạt và hạnh phúc.

- Luôn sẵn sàng... đó là khó khăn và ngày mai.

- Luôn ghi nhớ... đó là thực hiện những điều trên và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com