Tâm an, vạn sự an

Lưu bài yêu thích

Tâm an, vạn sự an

Lửa mạnh mẽ như thế, nước lại dập tắt nó.

Nước mạnh mẽ như thế, đất lại vùi lấp nó.

Đất mạnh mẽ như thế, gió lại thổi tan nó.

Gió mạnh mẽ như thế, núi lại chặn đứng nó.

Núi mạnh mẽ như thế, người lại san dời nó.

Người mạnh mẽ như thế, quyền thế, sống chết, yêu hận, danh lợi… lại lay động hắn.

Quyền thế, sống chết, yêu hận, danh lợi… mạnh mẽ như thế, thời gian lại tiêu mòn chúng.

Thời gian mạnh mẽ nhất chăng?

Không, là “TÂM”. Khi lòng trống trải chẳng chứa vật nào, nó là không bờ không bến.

Tâm bình an thì hết thảy đều là sóng yên biển lặng.

Tâm ngay thẳng thì mọi chuyện cũng xuôi gió.

Tâm không màng quyền lợi riêng tư ắt là có được hạnh phúc, thanh thản.

Tâm chứa đầy lương thiện thì đi khắp thiên hạ cũng luôn có tri kỷ, tri âm. 

(st)

Chia sẽ bài viết:

1 Cảm nhận

  1. Hay 2021-10-28 08:49:16

    Tâm an lành thật khó

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com