Danh ngôn 168

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 168

Một lần đỗ vỡ không có nghĩa cả đời đều sai.
Một lần không hạnh phúc không có nghĩa cả đời bất hạnh.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com