Vấp ngã

Lưu bài yêu thích

Vấp ngã

Ngại chi té ngã trên đường
Không chịu về đích mới là đáng thương.
Đã là phàm phu ai chẳng vướng.
Kiên tâm vượt ải mới phi thường.

Phàm tánh khác nhau, chí chẳng sờn.
Gặp việc phân được lẽ thiệt hơn.
Thương yêu mọi người khi té ngã.
Hiểu biết thương yêu bởi ngã nhiều.

Không ngã làm sao hiểu biết nhiều.
Không té làm sao biết yêu thương.
Đời không té ngã, không lợi ích.
Thánh có hơn ta, ngã té nhiều.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com