Đời là một kiếp thương đau

Lưu bài yêu thích

Đời là một kiếp thương đau

Dòng đời hối hả bon chen.
Con người đổi trắng thay đen mấy hồi.
Sống vì danh lợi mà thôi
Đời là danh nghĩa cái nôi tội tình.

Ai ai cũng nghĩ cho mình
Mấy ai bị chửi, lặng thinh hiền từ.
Cái tôi cứ giữ khư khư
Thương người đối đãi nhân từ, mấy ai?

Còn không? Người tự biết sai
Ăn năn hối lỗi... mới tài thánh nhân.
Ở đời danh nghĩa người thân
Đằng sau tính toán, bất cần người thân.

Đời là một kiếp đầu thai
Làm người sữa chữa, nhưng ai sẽ làm.
Hay là càng lợi càng tham
Hữu danh vô thực, tự làm khổ nhau.

Đời là một kiếp thương đau
Đời này nối tiếp, đời sau tội tình.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com