Vạn sự do duyên

Lưu bài yêu thích

Vạn sự do duyên

"Thuận duyên" mọi chuyện dễ dàng
"Nghịch duyên" đừng có mơ màng uổng công.
Có duyên chuyện khó cũng xong
Không duyên chớ đợi chớ trông làm gì.

"Còn duyên" thì ở đừng đi
"Hết duyên" chấp nhận có chi phải buồn.
"Thiện duyên" phải giữ luôn luôn.
"Ác duyên" phải diệt tận nguồn mới yên.

Đủ duyên cuộc sống như tiên
“Thiếu duyên” mọi thứ ưu phiền phủ vây.
“Tình duyên” có lúc vơi đầy
“Nợ duyên” là chuyện xưa nay cõi đời.

“Thắng duyên” là sự tuyệt vời
"Phước duyên" đầy đủ rạng ngời tương lai.
“Gieo duyên” chơn chánh đừng sai
“Tạo duyên” tốt đẹp để xài dài lâu.

“Nhân duyên” gieo tạo khỏi cầu
“Tùy duyên" là để đối đầu khó khăn.

(st)


 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com