Thu thấy buồn

Thu thấy buồn

Thu thấy buồn

Chiều tô màu tím sắc mây,
Nhẹ êm từng hạt nắng đầy bến sông.
Lá rơi xao xác cõi lòng,
Thu vừa chạm ngõ lạnh lùng gió bay.

Mùa thu trời điểm mê say,
Ai yêu thu mới thường hay thấy buồn.
Buồn như vừa mất người thương,
Thu rơi từng chút lệ tuôn từng hàng.

Buồn như duyên nợ bẽ bàng,
Cuốn bao kỉ niệm vội vàng gió thu.
Buồn như trời có nhân từ,
Bên dòng sông biếc tương tư mắt nàng.

Buồn như một kiếp nhân gian,
Lá kia đâu sống đến ngàn dâu xanh.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com