Thất bại không định nghĩa con người và cuộc đời của ta.

Lưu bài yêu thích

Thất bại không định nghĩa con người và cuộc đời của ta.

Thất bại không định nghĩa con người và cuộc đời của ta.

Thất bại chỉ là một dấu hiệu cho thấy ta cần chỉnh sửa lại điều gì đó chưa đúng, chưa ổn, chưa đủ, chưa hợp... trong các mặt trên hành trình đi đến mục tiêu của mình mà thôi.

Vậy nên thất bại đôi khi là điều rất tốt. Vì chính thất bại sẽ giúp ta quyết liệt chấn chỉnh, thay đổi và hoàn thiện con người của mình. Và đó là nền tảng để ta vững bước đến thành công.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com