Nhẫn đi cuộc sống mới bình yên

Lưu bài yêu thích

Nhẫn đi cuộc sống mới bình yên

Nhẫn đi cuộc sống mới bình yên.
Tranh cãi nhau chi, tự chuốc phiền.
Bình tâm an lạc vui vẻ sống.
Thế sự cuộc đời... hãy thản nhiên.

Nhẫn đi sẽ thấy được bình an.
Ai thời tranh đoạt ta chẳng màng.
Ganh nhau được gì trong lời nói.
Nóng giận sân nhau... cảnh tương tàn.

Nhẫn đi cuộc sống mới an bình.
Đúng sai thật giả, chuyện nhân sinh.
Tự thân quán chiếu, đời đen trắng.
Bản ngã không còn... mới anh minh.

Nhẫn đi nào phải ta thấp hèn.
Nhẫn là đức tính, chẳng bon chen.
Cuộc sống ganh đua, được và mất.
Nóng giận, sân đời... có ai khen.

Nhẫn đi sẽ tránh được lỗi lầm.
Tức thời nóng giận, tâm sân si.
Lửa lòng thiêu rụi rừng công đức.
Sân hận nhau chi để bước lầm.

Nhẫn đi tất cả sẽ bình yên.
Lấy đức phục sinh, đạo thánh hiền.
Nhân tâm lẽ sống cần nên có.
Cuộc đời nên lấy NHẪN đi tiên.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com