Thành công luôn là vị khách đến ở phút cuối cùng.

Lưu bài yêu thích

Thành công luôn là vị khách đến ở phút cuối cùng.

Có một nhà khoa học đã làm 808 lần thí nghiệm, cuối cùng phát minh ra một loại thuốc thần kỳ. Vì phát minh ra loại thuốc này mà ông được vinh dự nhận giải Nobel.

Phóng viên hỏi ông: “Trong 808 lần thí nghiệm, lần thí nghiệm nào khiến ông cảm thấy đau khổ nhất?”

"Tất nhiên là lần thứ 807" – Nhà khoa học trả lời.

"Vậy lần thí nghiệm nào khiến ông cảm thấy vui vẻ nhất?" – Phóng viên hỏi tiếp.

"Đương nhiên là lần 808, lần đã thành công đó." – Nhà khoa học mỉm cười trả lời.

"Xin ông hãy nói cho mọi người biết, trong khi sáng tạo ra phát minh này, điều ông thể hội sâu sắc nhất là gì?" – Phóng viên lại hỏi tiếp.

"Sự thực chứng minh" – Nhà khoa học nhớ lại ký ức sâu xa – "Trong thí nghiệm khoa học, khi tôi đau khổ nhất, chính là lúc đã gần với vui sướng nhất. Đây chính là thể hội sâu sắc nhất của tôi”.

Lời phát biểu của nhà khoa học đã được khán giả vỗ tay hoan hô nhiệt liệt mãi không dứt.

Khi khó khăn nhất chính là khi chúng ta đã gần với thành công nhất, vì thành công luôn luôn là vị khách đến ở phút cuối cùng.

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com