Sự khác nhau giữa người lạc quan và bi quan

Lưu bài yêu thích

Sự khác nhau giữa người lạc quan và bi quan

Có một quý ông ủy thác cho 2 người chuyên viên bất động sản giúp ông đánh giá mảnh đất mà ông rất ưng ý.

Người thứ nhất báo cáo với ông: “Mảnh đất đó toàn trồng những cây không thể sống được. Con suối hẹp đến mức có thể bước qua được. Cỏ dại thì mọc cao bằng đầu người”.

Người thứ hai báo cáo đánh giá: “Củi trên mảnh đất đó đủ để ông dùng cả đời. Bên con suối có chỗ đủ rộng để đào một cái hồ bơi. Từ diện tích mọc cỏ dại có thể thấy, đất đai rất phì nhiêu màu mỡ”.

Quý ông này nghe theo ý kiến đánh giá của người thứ hai, khai khẩn thành một nông trang nhàn nhã yên bình ai ai cũng thích.

Người bi quan thì ở mỗi một cơ hội tốt đều nhìn thấy bất hạnh. Người lạc quan lại có thể từ trong mỗi bất hạnh nhìn ra cơ hội tốt.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com