Thân em

Lưu bài yêu thích

Thân em

Đôi tay anh khẽ ôm mình
Lòng anh tỏa ấp thân hình sáng trong
Tay em ôm ấp bên lòng
Thân em, nghìn tía muôn hồng cũng thua
Không nền, sao dựng lầu thơ?
Không thân thể, chỉ bâng quơ cái hồn.

Nhưng thân mới chỉ là nguồn.
Đục trong, dòng nước hãy còn tùy sao.
Thân em, anh quý như châu
Hình em anh có dám đâu coi thường

Trong thân, anh đã thấy hồn
Tinh hoa ánh mắt, xinh giòn cánh tay
Anh ôm khe khẽ mình đây
Ôi thân yêu quí, chứa say tâm tình!

Xuân diệu

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com