Lời chúc Giáng sinh 14

Lưu bài yêu thích

Lời chúc Giáng sinh 14

You are special, you are unique! May your Christmas be also as special and unique as you are. Merry Christmas.

Em thật đặc biệt. Em thật tuyệt vời! Chúc Giáng Sinh này của em cũng đặc biệt và tuyệt vời như em vậy.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com