Danh ngôn 487

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 487

Đừng luôn nghĩ rằng sau này vẫn còn kịp, rồi có một ngày bạn nhận ra: có một số người, một số việc... thật sự không kịp để làm gì cả. Đừng để cuộc đời mình phải luôn nói hai từ: "GIÁ NHƯ".

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com