Hoa nở để mà tàn

Lưu bài yêu thích

Hoa nở để mà tàn

Hoa nở để mà tàn
Trăng tròn để mà khuyết.
Bèo hợp để mà tan
Người gần để li biệt.
Hoa thu không nắng cũng phai màu
Trên mặt người kia in nét đau.

Xuân diệu

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com